Aile hukuku, nişanlılık, evlilik, boşanma, ailenin korunması, aile içi şiddetin önlenmesi ve evliliğe ilişkin genel hükümleri kapsamakta olup, miras hukuku, miras bırakanın vefat etmeden önce yaptığı işlemler ile vefatından sonra mirasçılar arasında hakkın paylaşılması gibi hususları düzenlemektedir. Bunların yanısıra medeni hukuk,  velayet, vesayet, kayyım, nüfus, yaş, evlatlık, babalık ve diğer genel hükümleri düzenleyen önemli bir hukuk dalıdır. Büromuzca sunulan bu hukuk dalındaki dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1.      Aile konutu ve uygulamaları

2.      Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar

3.      Boşanma davaları

4.      Evlat edinme izin davası

5.      Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması

6.      Mal rejimlerinden doğan davalar

7.      Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları

8.      Mirasçılık belgesinin alınması

9.      Mirasçılık belgesinin iptali davaları

10.    Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar

11.    Mirasta defter tutulması

12.    Nafaka davaları

13.    Nişan bozulmasından doğan davalar

14.    Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları

15.    Tazminat davaları

16.    Tapu ve nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları

17.    Tenfis davaları

18.    Terekede ihtiyadi tedbirler

19.    Terkis ve mirasta iade davaları

20.    Velayet davaları

21.    Vesayet ve kayyım davaları

22.    Vasiyetnamenin iptali davaları