İdare Hukuku fertler ve toplulukları ile yürütme ve onun teknik uzantısı olan idare arasındaki ilişkileri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu hukuk dalında,hukuk büromuz müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1.    Askeri Yüksek İdare Mahkemesi davaları

2.    Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar

3.    İptal davaları

4.    Tam yargı davaları (tazminat talebi içeren davalar)

5.    Vergi uyuşmazlığından doğan davalar

Danışmanlık Hizmetleri

1.    İdari dilekçelerin denetlenmesi, düzenlenmesi

2.    İdari işlemlerde gerekli evrakların düzenlenmesi, denetlenmesi

3.    İmar planlaması ve imar ruhsatı işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

4.    Kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi