Bu alanda büromuzca verilen dava vekilliği hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

– Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad – Soyad Düzeltme ve Değiştirme,

– Yaş Düzeltme,

– Kazai Rüşt Davaları

– Vesayet ve Kayyım Davaları

– Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları