Ticaret Hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukuku şeklinde üç başlık altında incelenen önemli bir hukuk dalıdır. Bütün bir ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan bu hukuk dalı, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir. Bu hukuk dalında, hukuk büromuz müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1.    Haksız rekabet davaları

2.    İflas ve iflas erteleme davaları

3.    Marka-patent başvuru ve davaları

4.    Şirketlerin alacak davaları

5.    Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davalar

Danışmanlık Hizmetleri

1.      Acente sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

2.      Cari hesap ilişkilerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

3.      Distribütörlük sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

4.      Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

5.      Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

6.      Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

7.      Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)

8.      İnşaat sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi

9.      İrtibat bürolarının kurulması, denetlenmesi

10.    İşletme defteri ve diğer ticari defterlerin denetlenmesi

11.    Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

12.    Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

13.    Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

14.    Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

15.    Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

16.    Marka koruma

17.    Satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

18.    Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

19.    Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi

20.    Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi

21.    Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi

22.    Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi

23.    Ticari faturaların denetlenmesi

24.    Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi

25.    Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

26.    Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı

27.    Yabancı şirketlerin Türkiye’deki yatırımlarının hukuki danışmanlığı

28.    Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı

29.    Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

30.    Yönetim (management) sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi