Vergi hukuku, içerisinde vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku, vergi usul hukuku ve vergi uyuşmazlıkları hukuku gibi her biri geniş ve detaylı hukuk konularını barındıran başlı başına bir uzmanlık gerektiren ve dikkate alınmadığı takdirde şirketleri iflasa sürükleyen en önemli hukuk alanlarından biridir. Bu hukuk dalında, hukuk büromuz müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır.  Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1.    Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergi sorunları için idari yargı davaları

2.    Vergi borcu icra takiplerinde vekillik

3.    Vergi suç ve cezalarında savunma vekilliği

4.    Vergilendirme süreci ve vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar

Danışmanlık Hizmetleri

1.    Fatura ve irsaliye denetimi, düzenlenmesi

2.    Vergi borcundan doğan uzlaşma görüşmeleri

3.    Vergi uzlaşma anlaşma tekliflerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

4.    Vergi alacakları ve amme alacaklarının usulü danışmanlığı

5.    Vergi hukuku için tutulması gereken belge ve defterlerin denetlenmesi, düzenlenmesi