Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Dernek ve vakıf faaliyetleri çok eski zamanlardan bu yana, ülkemizde;  insanların yardımlaşma ve şefkat duygularındaki gelişmişliğin sonucu olarak ortaya çıkan dinsel, kültürel veya sosyal nedenlerle, oldukça yaygındır. Hukukumuzda, dernek ve vakıflara tüzel kişilik tanındığı gibi, aynı zamanda suistimale açık yapıları sebebiyle sıkı denetim Daha Fazla