Dernekler ve Vakıflar Hukuku

Dernek ve vakıf faaliyetleri çok eski zamanlardan bu yana, ülkemizde;  insanların yardımlaşma ve şefkat duygularındaki gelişmişliğin sonucu olarak ortaya çıkan dinsel, kültürel veya sosyal nedenlerle, oldukça yaygındır. Hukukumuzda, dernek ve vakıflara tüzel kişilik tanındığı gibi, aynı zamanda suistimale açık yapıları sebebiyle sıkı denetim Daha Fazla

Tüketici Hakları Hukuku

Sanayinin, her türlü  ticaretin ve özellikle seri üretim-seri satış usullerinin gelişmesi ile tüketici hakları da beraberinde gelişmiştir. Avrupa Birliği, Tüketici Haklarına ilişkin beyanname yayımlamak suretiyle, asgari tüketici haklarını tespit etmeye çalışmıştır. Ülke ekonomilerinin korunması ve sağlıklı bit ticari hayatın oluşmasında önemli bir Daha Fazla

Sigorta Hukuku

Hukuk Büromuz sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedir. Hukuk Büromuz sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda, sigortacıları, tazminat talep eden özel/tüzel kişileri ve aracı kuruluşları temsil etmektedir. Dava Vekilliği hizmetlerimiz Sigorta ile ilgili alacak Daha Fazla