Gayr-ı Menkul Hukuku

Eşya hukukunun önemli bir parçası olan gayrimenkul hukuku, Türkiye’de eşya hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Gayrimenkul hukuku, içerisinde bir çok detayları ve istisnaları ile birlikte oldukça geniş ve zor bir hukuk dalıdır. Bu alanda, hukuki danışmanlık almadan hareket edenler, birçok zorluklarla karşılaştıkları gibi, ileride meydana gelecek ciddi sıkıntılara da sebep olabilmektedirler. Ayrıca, yabancıların gayrimenkul edinme hakkı, Türkiye mevzuatında girift bir hal almaktadır.

Gayrimenkul hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmakta olan hukuk büromuzun bu alanda verdiği dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

1.    Ecrimisil davaları

2.    Elatmanın önlenmesi (müdahalenin men-i)  davaları

3.    Her türlü irtifak hakkının kurulmasına ilişkin davalar

4.    İpotek ihtilaflarından doğan davalar

5.    İstihkak davaları

6.    İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) davaları

7.    Kamulaştırma davaları

8.    Kat mülkiyeti yasasından kaynaklanan uyuşmazlıklar

9.    Kira bedelinin tespiti davaları

10.  Önalım (şüfa) davaları

11.  Tapu iptal ve tescil davaları

12.  Tapu Müdürlüğü ile kişiler arasındaki dava ve ihtilafların takibi

13.  Tapu kayıtlarında mevcut hataların düzeltilmesine yönelik davalar

14.  Tahliye davaları

Danışmanlık Hizmetleri

1.    Alım – satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

2.    Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin denetlenmesi, düzenlenmesi

3.    Gayrimenkul alım satım işlemleri, kiralanması, yabancıların gayrimenkul edinmeleri işlemleri için hukuki danışmanlık

4.    Gayrimenkulün kira ödemelerinin aylık takibi, emlak ve kira geliri  bakımından yıllık takipleri

5.  İpotek sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

6.  İpotek ve rehin tesisi işlemleri

7.  İnşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

8.  Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

9.  Kiralama Sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi

10. Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için danışmanlık

11. Yönetim planı hazırlanması