Tazminat Hukuku

Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri Sözleşmeden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri Haksız fiilden kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri Hakaret,iftira vb.ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklı maddi-manevi tazminat talepleri Fikri ve sınai mülkiyet hukuku,rakabet Daha Fazla

Şirketler Hukuku

Hukuk Büromuz, şahıslara verilen Avukatlık Hizmetleri yanında, şirketlerin karşılaştığı hukuki sorunlar üzerinde yoğunlaşmış olduğundan, büromuzda şirketlerin mevcut sorunlarına ve farklı ihtiyaçlarına yönelik olarak, çok daha ayrıntılı ve detaylı hukuksal hizmetler verilmektedir. Hukuk Büromuzca şirketlere verilen hizmetleri, Dava ve İcra Takibini kapsayan Avukatlık Daha Fazla

İş Hukuku

Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku olarak iki ana konuya ayrılan iş hukuku, tek tek işçilerin işverenleriyle ilişkilerini incelediği gibi, işçiler ve işverenler arasındaki toplu iş sözleşmesinden ve sendika hukukundan doğan ilişkileri de incelemektedir. Bundan başka, işçilerin sosyal güvenlik haklarını da Daha Fazla

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku en temel insan haklarından sayılan kişi özgürlüğünün kısıtlanması ve çeşitli biçimlerde maddi ve manevi yaptırımlarla karşı karşıya kalınması sonucu doğuran hukukun en eski kollarından birisidir. Hukuk büromuzda, Ceza yargılaması kapsamındaki soruşturma ve kovuşturma aşamaları ile Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku, Daha Fazla